Nieuw als expat – hoe zit het met jouw rijbewijs?

Nieuwe expats

Kunnen hun buitenlandse rijbewijs rijschool zeker nog een bepaalde periode blijven gebruiken nadat ze in Nederland zijn aangekomen.

De geldigheidsduur van een licentie kan sterk variëren van zes maanden tot vijftien jaar, afhankelijk van het land van afgifte. Expats en rijbewijzen Als je van plan bent om langdurig in Nederland te blijven, is het vaak de moeite waard om je buitenlandse rijbewijs in te ruilen voor een Nederlands rijbewijs.

Voor burgers van de meeste Europese landen kunt u normaal gesproken uw licentie blijven gebruiken in uw eigen land totdat deze vervalt. Voor de meeste niet-Europese expats die van plan zijn langer dan zes maanden te blijven, moet u uw licentie binnen die eerste periode van zes maanden inwisselen.

Zie hieronder voor meer specifieke details.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-buitenlandse-rijbewijs-omwisselen-voor-een-nederlands-rijbewijs

  1. Gebruik van een buitenlands rijbewijs in Nederland Er zijn in Nederland verschillende geldigheidsduur voor rijbewijzen die worden afgegeven aan burgers van de EU / EER of voor burgers van buiten Europa.
  2. Als u een EU / EER-rijbewijs hebt Als u een EU / EER-burger bent en uw rijbewijs is afgegeven vóór 19 januari 2013, kunt u tien jaar na de afgifte van die rijbewijs rijden.
  3. Als uw rijbewijs al ouder is dan negen jaar, mag u nog twee jaar rijden, vanaf de datum van uw registratie bij uw gemeente, zolang deze geldig is. Voor EU / EER-licenties die zijn uitgegeven na 19 januari 2013, kunnen houders maximaal 15 jaar met hen rijden, zolang de licentie geldig is.

Zodra de geldigheid van de oorspronkelijke licentie is geëindigd, moet de houder een Nederlands rijbewijs aanvragen.

Als u een niet-EU / EAA-rijbewijs hebt Voor burgers van alle landen buiten de EU / EER (inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba) zijn de licenties geldig gedurende zes maanden vanaf de datum waarop u zich bij uw lokale gemeente registreert.

Daarna moet je een Nederlands rijbewijs halen. Als u na de periode van zes maanden een Nederlands rijbewijs aanvraagt, moet u de Nederlandse rijexamens afleggen.

Voorwaarden voor het inwisselen van een buitenlands rijbewijs in Nederland Om een ​​buitenlands rijbewijs in te ruilen voor een Nederlands rijbewijs, moeten aanvragers aan verschillende voorwaarden voldoen:

• U bent een geregistreerde inwoner van Nederland met een geldige verblijfsvergunning (indien van toepassing).

• U bent een burger van de EU / EER of Zwitserland; of u komt uit een land met een speciale rijbewijsovereenkomst (zie hieronder); of u profiteert van de 30% -regeling (zie hieronder).

• Uw rijbewijs buiten de EU / EER is geldig op het moment van de aanvraag.

• Als uw EU / EER-vergunning is verlopen, kan deze worden ingewisseld zolang u een verklaring hebt van het agentschap in het land waar het rijbewijs is afgegeven, waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen het feit dat u een Nederlands rijbewijs heeft.

• U hebt uw huidig ​​rijbewijs verkregen terwijl u minstens een half jaar (185 dagen) in dat land woonde. Bewijs hiervoor zijn kopieën uit uw paspoort (inclusief blanco pagina’s), vliegtuigtickets of salaris- of belastingdocumenten.

Landen met speciale licentie-uitwisselingsovereenkomsten

Landen die speciale afspraken met Nederland hebben om vergunningen in te wisselen staan ​​hieronder vermeld. Houd er rekening mee dat licenties alleen kunnen worden ingewisseld als ze geldig zijn voor de vermelde categorieën:

• Taiwan, Israël: categorie B, personenauto

• Japan: categorie IB, personenauto’s en motorfietsen van meer dan 400 cm3

• Singapore: Klasse 2, motorfiets van meer dan 400 cm3; en klasse 3, personenauto

• Zuid-Korea: tweederangs gewone licentie • Canada, provincie van Quebec: Klasse 5

• Andorra, Aruba, Jersey, Isle of Man, Monaco, Nederlandse Antillen: alle categorieën Als u eerder een Nederlands rijbewijs had (geldig na 30 juni 1985), hoeft u alleen de voorwaarden te bewijzen voor de categorieën die u niet had op uw vorige rijbewijs.

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u uw licentie niet inwisselen voor een Nederlandse. Je zult daarom een ​​theorie- en praktijktest moeten doen (zie hieronder). Als u niet zeker weet of u aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact op met uw gemeente.

Nederlandse rijdorganisaties

Er zijn twee organisaties in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van rijbewijzen en het uitvoeren van rijexamens: RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) – Road Transportation Authority.

De RDW-overheidsinstantie geeft rijbewijzen af, begeleidt registratie zoals kentekenplaten en bewaakt de technische staat van motorvoertuigen. CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) – Hoofdkantoor van Autorijden Het CBR is verantwoordelijk voor het afleggen van examens in Nederland voor alle motorvoertuigen, inclusief auto’s, scooters, motorfietsen en vrachtwagens.

Hoe een buitenlands rijbewijs in te ruilen Om je buitenlandse rijbewijs in te wisselen voor een Nederlands rijbewijs, dien je een aanvraag in te dienen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Zij zullen uw uitwisselingsaanvraag doorsturen naar de RDW. Het beoordelingsproces duurt ongeveer twee weken en aanvragers mogen niet rijden terwijl hun aanvraag wordt verwerkt. Voor de aanvraag hebt u geldige identiteitsdocumenten nodig, zoals een paspoort, uw buitenlandse rijbewijs, uw BSN en een foto.

Certificaat van fitness (VvG) U kunt ook worden gevraagd om een ​​certificaat van geschiktheid of VvG (verklaring van geschiktheid) om te bewijzen dat u fysiek en psychologisch fit bent om een ​​voertuig te besturen. U kunt het VvG-formulier van uw gemeente krijgen, op Mijn CBR (log in met uw DigiD) of van bepaalde expat-centra.

Overige bronnen:

https://www.raivereniging.nl/artikel/dossiers/duurzaamheid-en-techniek/rijbewijs—wet–en-regelgeving-in-europa.html

http://www.vvg.nl/

https://www.cbr.nl/

Kinderopvang in de regio

Kinderopvang Den Haag

Kinderopvang, er was jarenlang een enorme vraag naar en veel opvangmogelijkheden moesten lang van tevoren al besproken en vastgelegd worden of je had pech als ouder.

Want uiteraard zijn we allemaal stapelgek op die kleine druktemakers, maar we moeten ook voor een inkomen zorgen.

Dat is doorgaans niet erg vanzelfsprekend met een al dan niet klein kind rond je voeten of in de buurt dat hoe dan ook aandacht vereist.

Inmiddels is door bezuinigingen kinderopvang veel duurder en daardoor minder overboekt geworden. Natuurlijk is de prijs nu hoger, anderzijds is de keuze veel ruimer en het aanbod ronduit gevarieerd. Voor een overzicht van de mogelijkheden tot  kinderopvang in Den Haag, van Laakkwartier tot centrum is het eenvoudig zoeken op internet en gelukkig hebben de meeste locaties een uitgebreide site met informatie over hun manier van werken, hun faciliteiten en niet onbelangrijk: hun visie. Zo is er een meer traditionele mogelijkheid tot opvang maar ook een biologische opvang waar aandacht is voor biologische maaltijden en kinderyoga.

De tijd dat kinderopvang overwegend bestond uit een paar uur spelen in een zaaltje of zandbak met toezicht van een volwassene is ruimschoots verleden tijd. De aangeboden activiteiten zijn divers en bovendien uitdagend voor kinderen. Van knutselen tot uitstapjes en van gymnastiek, bewegingsspelletjes en animatie tot denkspelletjes en muziekles. Kinderen worden niet gewoon bezig gehouden, maar uitgedaagd en gestimuleerd en doen ervaringen op die een toegevoegde waarde zijn in hun ontwikkeling. Ook de interactie met leeftijdsgenootjes en zelfs andere leeftijdsgroepen is een prima stimulans voor de ontwikkeling van ieder kind. Ongeremd kind zijn, de wereld verkennen en nieuwe dingen ondernemen: ouders hoeven zich in ieder geval niet schuldig te voelen dat hun kind (na geboorte en kraamzorg van Kraamzorg de Toekomst – Den Haag) naar een kinderdagverblijf gaat en kinderen zijn doorgaans erg enthousiast.

Binnen de sector zelf is het als werknemer wel voornamelijk lastiger geworden door de bezuinigingen. Waren vroeger de medewerkers haast niet aan te slepen, inmiddels is het percentage dat een baan kan vinden binnen de kinderopvang flink gedaald. Doordat het duurder geworden is, is de vraag naar kinderopvang in het hele land gedaald en dat heeft direct zijn weerslag op het banenaanbod. Opvallend genoeg vormt onder andere Den Haag daar een uitzondering op. Ogenschijnlijk niet geraakt door deze ‘crisis’ is er nog altijd voldoende vraag en zodoende zijn er binnen de kinderopvang in Den Haag nog vacatures voor medewerkers te vinden. Er zijn op verschillende vacaturesites de nodige banen voor de zogeheten pedagogische medewerkers te vinden en dat met eenzelfde diversiteit als binnen het kinderopvangaanbod. Van sportief tot creatief, de vraag is divers en een mooie reflectie van de grote verscheidenheid aan soorten opvang. Meer informatie vind je hier: https://www.indeed.nl/Bso-vacatures-in-Den-Haag

Het behoorlijk denigrerende dogma dat kinderopvang voor je kind gelijk staat aan ‘je er makkelijk van af maken’ of ronduit desinteresse in je kind is al lang achterhaald. Gelukkig maar, want het biedt een mooie toevoeging aan de wereld van een kind. Hier een leuke impressie van de beleving van  kinderopvang door een kind: het is vooral een leuke uitdagende wereld en alles behalve een straf. Beweging, leeftijdsgenootjes, spel en veel indrukken opdoen en dat onder begeleiding van toegewijde pedagogische medewerkers.

 

 

Wat is dementie?

Wat is dementie in het kort?

Dementie is een ernstige aandoening van de hersenen. Eigenlijk is dementie een verzamelnaam voor een aantal symptomen voor verschillende ziektes. Deze ziektes of vormen van dementie kunnen verschillende oorzaken hebben.

Bron: http://www.marthaflora.nl/wat-is-dementie/

Wat is dementie precies?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Bron: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie

Wilt u meer weten over de verschillende soorten dementie? Informatie daarover vindt u hier: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen

Wat is dementie volgens wikipedia?

Dementie (zie onder voor de uitspraak) is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het geheugen), stemming en gedrag. Dementie komt voor bij klinische syndromen die door verschillende hersenziekten worden veroorzaakt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dementie

Een spel voor ouderen, die helpt bij dementie.